Flashcard tiếng Hàn

 • Giảm giá!
  Quick View

  Hộp Combo Flashcard KatchUp tiếng hàn sơ cấp (Topik 1,2)

  445,500 378,000

  Bộ Combo Flashcard KatchUp từ vựng + ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp (Topik 1,2) gồm 9 cuốn nhỏ (cọc) nội dung từ vựng, ngữ pháp trong flashcard được biên soạn theo giáo trình  Seoul 1 và giáo trình Seoul 2 nổi tiếng.
  Chi tiết từng cuốn:
  Thương hiệu: KatchUp Flashcard
  Số card: 90-100 card/cuốn
  Kích thước: 4.2×8 cm
  Loại giấy: Màu xanh, 180 gsm, ép màng plastic từng tờ
  Khoen sắt: Đường kính 4.0 cm.
  Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Văn Hóa – Văn Nghệ

 • Giảm giá!
  Quick View

  Hộp Combo Flashcard KatchUp trọn bộ tiếng Hàn trung cấp

  495,000 420,000

  Hộp Combo Flashcard KatchUp Tiếng Hàn trung cấp (Topik 3,4) gồm từ vựng Trung Cấp 4 cục giảm 10% còn 180k (giá gốc 198k) và Ngữ Pháp Trung Cấp 6 cục giảm 10% còn 270k (giá gốc 297k) => Combo trọn bộ trung cấp 10 cục 495k GIẢM 15% còn 420k tiết kiệm 75K
  Chi tiết từng cuốn:
  Thương hiệu: KatchUp Flashcard
  Số card: 90-100 card/cuốn
  Kích thước: 4.2×8 cm
  Loại giấy: Màu xanh,180 gsm, ép màng plastic từng tờ
  Khoen sắt: Đường kính 4.0 cm.
  Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Văn Hóa – Văn Nghệ

 • Giảm giá!
  Quick View

  Hộp Flashcard KatchUp ngữ pháp tiếng hàn sơ cấp TOPIK 1 và 2

  247,500 225,000

  Bộ Flashcard KatchUp ngữ pháp Tiếng Hàn sơ cấp (Topik 1,2) gồm 6 cuốn nhỏ (cọc) nội dung ngữ pháp trong flashcard được biên soạn theo giáo trình  Seoul 1 và giáo trình Seoul 2 nổi tiếng.

  Chi tiết từng cuốn:

  • Thương hiệu: KatchUp Flashcard
  • Số card: 90-100 card/cuốn
  • Kích thước: 4.2×8 cm
  • Loại giấy: 180 gsm, ép màng plastic từng tờ
  • Khoen sắt: Đường kính 4.0 cm.
  • Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Văn Hóa – Văn Nghệ

   

 • Giảm giá!
  Quick View

  Hộp Flashcard KatchUp ngữ pháp trung cấp tiếng hàn TOPIK 3 và 4

  297,000 270,000

  Bộ flashcard Tiếng Hàn Trung Cấp bao gồm 306 cấu trúc ngữ pháp và 122 cấu trúc bổ trợ ngữ pháp được chia thành 6 cuốn A, B, C, D, E, F..
  Chi tiết từng cuốn:
  Thương hiệu: KatchUp Flashcard
  Số card: 90-100 card/cuốn
  Kích thước: 4.2×8 cm
  Loại giấy: Màu xanh,180 gsm, ép màng plastic từng tờ
  Khoen sắt: Đường kính 4.0 cm.
  Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Văn Hóa – Văn Nghệ

 • Giảm giá!
  Quick View

  Hộp Flashcard KatchUp từ vựng tiếng hàn cao cấp TOPIK 5 và 6

  148,500 135,000

  Hộp Flashcard KatchUp từ vựng Tiếng Hàn cao cấp (Topik 5,6) gồm 3 cuốn nhỏ (cọc) tổng hợp tất cả từ vựng trong flashcard được biên soạn theo giáo trình  Seoul nổi tiếng.
  Chi tiết từng cuốn:
  Thương hiệu: KatchUp Flashcard
  Số card: 90-100 card/cuốn
  Kích thước: 4.2×8 cm
  Loại giấy: Màu xanh,180 gsm, ép màng plastic từng tờ
  Khoen sắt: Đường kính 4.0 cm.
  Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Văn Hóa – Văn Nghệ

 • Giảm giá!
  Quick View

  Hộp Flashcard KatchUp từ vựng trung cấp TOPIK 3 và 4

  198,000 180,000

  Hộp Flashcard KatchUp từ vựng Tiếng Hàn trung cấp (Topik 3,4) gồm 4 cuốn nhỏ (cọc) tổng hợp tất cả từ vựng trong flashcard được biên soạn theo giáo trình  Seoul nổi tiếng.
  Chi tiết từng cuốn:
  Thương hiệu: KatchUp Flashcard
  Số card: 90-100 card/cuốn
  Kích thước: 4.2×8 cm
  Loại giấy: Màu xanh,180 gsm, ép màng plastic từng tờ
  Khoen sắt: Đường kính 4.0 cm.
  Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Văn Hóa – Văn Nghệ