Flashcard tiếng Trung

 • Giảm giá!
  Quick View

  Hộp Flashcard KatchUp dùng cho học tiếng trung HSK 1 và 2

  198,000 180,000

  Hộp Flashcard KatchUp dùng cho học tiếng trung HSK 1 và 2 – High Quality gồm 4 cuốn  360 từ Hán ghép và ví dụ, được sử dụng rộng rãi trong kỳ thi HSK và giao tiếp thông dụng.

  Chi tiết từng cuốn:

  • Thương hiệu: KatchUp Flashcard
  • Số card: 90-100 card/cuốn
  • Kích thước: 4.2×8 cm
  • Loại giấy: 180 gsm, ép màng plastic từng tờ
  • Khoen sắt: Đường kính 4.0 cm.
  • Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Văn Hóa – Văn Nghệ
  • Sản phẩm đi kèm:  hộp xinh xắn, khoen sắt cứng cáp, code học online
 • Giảm giá!
  hop-flashcard-katchup-3000-tu-vung-tieng-trung-bhop-flashcard-katchup-3000-tu-vung-tieng-trung-b
  Quick View

  Hộp Flashcard KatchUp 3000 từ vựng tiếng trung B

  742,500 585,000

  Bộ KatchUp Flashcard 3000 Từ vựng Tiếng Trung  B – High Quality gồm khoảng 1500 từ đơn, 6000 từ Hán ghép ví dụ, được sử dụng rộng rãi trong kỳ thi HSK và giao tiếp thông dụng.

  Chi tiết từng cuốn:

  • Thương hiệu: KatchUp Flashcard
  • Số card: 90-100 card/cuốn
  • Kích thước: 4.2×8 cm
  • Loại giấy: 180 gsm, ép màng plastic từng tờ
  • Khoen sắt: Đường kính 4.0 cm.
  • Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Văn Hóa – Văn Nghệ
  • Sản phẩm đi kèm:  hộp xinh xắn, khoen sắt cứng cáp, code học online
 • Giảm giá!
  Quick View

  Hộp Flashcard KatchUp 3000 từ vựng tiếng trung bộ A

  742,500 585,000

  Bộ KatchUp Flashcard 3000 Từ vựng Tiếng Trung  A – High Quality gồm khoảng 1500 từ đơn, 6000 từ Hán ghép ví dụ, được sử dụng rộng rãi trong kỳ thi HSK và giao tiếp thông dụng.

  Chi tiết từng cuốn:

  • Thương hiệu: KatchUp Flashcard
  • Số card: 90-100 card/cuốn
  • Kích thước: 4.2×8 cm
  • Loại giấy: 180 gsm, ép màng plastic từng tờ
  • Khoen sắt: Đường kính 4.0 cm.
  • Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Văn Hóa – Văn Nghệ
  • Sản phẩm đi kèm:  hộp xinh xắn, khoen sắt cứng cáp, code học online
 • Giảm giá!
  Quick View

  Hộp Flashcard KatchUp dùng cho việc học tiếng trung HSK 5

  495,000 450,000

  Hộp Flashcard KatchUp dùng cho học tiếng trung HSK 5 – High Quality gồm 10 cuốn có 990-1000 từ Hán ghép và ví dụ, được sử dụng rộng rãi trong kỳ thi HSK và giao tiếp thông dụng.

  Chi tiết từng cuốn:

  • Thương hiệu: KatchUp Flashcard
  • Số card: 90-100 card/cuốn
  • Kích thước: 4.2×8 cm
  • Loại giấy: 180 gsm, ép màng plastic từng tờ
  • Khoen sắt: Đường kính 4.0 cm.
  • Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Văn Hóa – Văn Nghệ
  • Sản phẩm đi kèm:  hộp xinh xắn, khoen sắt cứng cáp, code học online
 • Giảm giá!
  Quick View

  Hộp Flashcard KatchUp dùng cho việc học tiếng trung HSK 4

  346,500 315,000

  Hộp Flashcard KatchUp dùng cho học tiếng trung HSK 4 – High Quality gồm 7 cuốn  630 từ Hán ghép và ví dụ, được sử dụng rộng rãi trong kỳ thi HSK và giao tiếp thông dụng.

  Chi tiết từng cuốn:

  • Thương hiệu: KatchUp Flashcard
  • Số card: 90-100 card/cuốn
  • Kích thước: 4.2×8 cm
  • Loại giấy: 180 gsm, ép màng plastic từng tờ
  • Khoen sắt: Đường kính 4.0 cm.
  • Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Văn Hóa – Văn Nghệ
  • Sản phẩm đi kèm:  hộp xinh xắn, khoen sắt cứng cáp, code học online
 • Giảm giá!
  Quick View

  Hộp Flashcard KatchUp dùng học tiếng Trung HSK 3

  346,500 315,000

  Hộp Flashcard KatchUp dùng cho học tiếng trung HSK 3 – High Quality gồm 7 cuốn  khoảng 700 từ Hán ghép và ví dụ, được sử dụng rộng rãi trong kỳ thi HSK và giao tiếp thông dụng.

  Chi tiết từng cuốn:

  • Thương hiệu: KatchUp Flashcard
  • Số card: 90-100 card/cuốn
  • Kích thước: 4.2×8 cm
  • Loại giấy: 180 gsm, ép màng plastic từng tờ
  • Khoen sắt: Đường kính 4.0 cm.
  • Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Văn Hóa – Văn Nghệ
  • Sản phẩm đi kèm:  hộp xinh xắn, khoen sắt cứng cáp, code học online